UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

10 Ekim 2015 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 2 Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
Soru: 3 Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
Soru: 4 Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
Soru: 5 Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Soru: 6 Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 7 Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Soru: 8 1- Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. 2- Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. 3- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Soru: 9 Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 10 Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru: 12 Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Soru: 13 Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?