UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

9 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 5 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Soru: 6 Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 7 Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
Soru: 8 İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
Soru: 10 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 13 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıda­kilerden hangisine katkı sağlar?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Soru: 15 Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Soru: 16 Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru: 17 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
Soru: 18 Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?
Soru: 20 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 21   Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Soru: 22 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 23 Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 25 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 26 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 27 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 28   I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 29 Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Soru: 30 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 31 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır? I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli
Soru: 32 C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
Soru: 33 " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 34 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 35 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
Soru: 37 Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Soru: 38   I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
Soru: 39 Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Soru: 40 Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 41 Araçların güvenli bir şekilde yavaşlaması­nı, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlen­mesini sağlar?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 46 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 47 Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
Soru: 48 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 49 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?