UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

5 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Soru: 3 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 4 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Soru: 5 Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
Soru: 6 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 7 Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken; I. Bebeklerde kol atardamarından, II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 10 İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Soru: 11 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi açık yara­larda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 13 Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
Soru: 14 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 16 Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
Soru: 17 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 18 Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 
Soru: 19 Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Soru: 20 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Soru: 21 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

	Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 22 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
Soru: 24 Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 25 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 26 Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Soru: 27 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 28 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 29 Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor. Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç
Soru: 30 Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 31 Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Soru: 32 Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 33 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 34 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası gru­buna girer?
Soru: 36 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Soru: 37 Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde bulunan "de­vir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 39 Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zah­metsiz yönlendirilmesini sağlar?
Soru: 40 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Soru: 41 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 43 Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yön­lendirme imkânı veren sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 44 Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Soru: 45 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 46 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 48 Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?