UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

23 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Soru: 3 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 4 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 8 Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Soru: 11 Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 12 Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 14 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 15 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 16 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 17 Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 19 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandı­ğı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru: 20 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 21 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 23 Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Soru: 24 Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 25 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 26 Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 28 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Soru: 29 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 30 I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
Soru: 31 Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
Soru: 32 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?
Soru: 33 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 34 Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 35   I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 36 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Soru: 38 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 39 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağ­lama sisteminin çalışmadığını gösterir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze­yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Soru: 42 Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi motorun so­ğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 
Soru: 45 Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir? 
Soru: 46 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 47 Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
Soru: 48 Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme­görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Soru: 49 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 50 Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?