UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I. Sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 2 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 3 Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.   Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? 
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 6 Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
Soru: 7 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 8 I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 9 Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 10 Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Soru: 11 Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
Soru: 12 Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 13 Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 15 Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
Soru: 16 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru: 17 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir
Soru: 19 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 20 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 21 Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Soru: 22 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Soru: 23 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 24 Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Soru: 25 Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 26 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 27 Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
Soru: 28 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 29 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Soru: 30 Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
Soru: 31 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 32 Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
Soru: 33 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 34 Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Soru: 35 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 36 Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 37 Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Soru: 38 Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
Soru: 39   Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
Soru: 41 Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
Soru: 42 Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 
Soru: 45 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru: 48 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?