UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

19 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
Soru: 2 Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

	Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
Soru: 3 Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
Soru: 4 Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
Soru: 5 Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybı­na ne denir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masındaki kanın özelliklerindendir?
Soru: 7 Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Soru: 8 Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
Soru: 9 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10 Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 11 Delici karın yaralanması olan bir kazazede­nin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Soru: 12 Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 13 Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

	Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 14   I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
Soru: 15 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 16 I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Soru: 17   I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 18 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
Soru: 19 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru: 21 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 22 Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 23 I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru: 24 Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 25 Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgele­rinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
Soru: 26 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Soru: 27 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 28 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 29 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 30 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

	Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
Soru: 31 I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 32 Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Soru: 34 Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 35 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Soru: 36 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
Soru: 37 Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 38 Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 39 Motor çalışır durumda iken aracın göster­ge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
Soru: 40 Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Soru: 41 Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Soru: 43 Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

	Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 44 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 45 I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Soru: 46 I. Kural ihlallerineII. Tehlikeli davranışlaraIII. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeyeTrafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Soru: 47 Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 49 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?