UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

16 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Soru: 3 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
Soru: 5 1. Yaşamı korumak 2.  İyileşmeyi kolaylaştırmak 3.  Durumun kötüye gitmesini önlemek   Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Soru: 6 Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
Soru: 7 Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Soru: 8 Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 9 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?
Soru: 10 Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 12 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 14 Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Soru: 16 Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 17   Gereksiz yere korna çalınması Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi   Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 
Soru: 18 Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
Soru: 19 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Soru: 20 Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Soru: 21 Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 22 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 23 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Soru: 25 Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru: 26 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

	Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 27 Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 28 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 29 I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Soru: 30 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
Soru: 31 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Soru: 32 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Soru: 33   Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
Soru: 34 Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 35 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
Soru: 37 Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
Soru: 40 Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
Soru: 41 Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Soru: 43 Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Soru: 44 Benzinli motorlarda emme zamanında silin­dirlere hangisi alınır?
Soru: 45 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 46 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 47 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Soru: 48 Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücü- nün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 49 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?