UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

10 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
Soru: 2   İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
Soru: 3 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
Soru: 4 Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

	Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi,kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Soru: 7 Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 8 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 9 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru: 10 "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
Soru: 13 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 14 Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru: 15 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
Soru: 17 Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Soru: 18 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 19 Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 20 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
Soru: 21 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 22 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 23 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Soru: 24 Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Soru: 25   I. Araç içinde savrulma II. Araçtan dışarı fırlama III. Ölüm ve yaralanmalarda artma   Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? 
Soru: 26 Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Soru: 27 Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 28 I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Soru: 29 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
Soru: 31 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Soru: 33 Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 34 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 35 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
Soru: 37 Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Soru: 39 Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
Soru: 40 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Soru: 42 Motorda yağlama sisteminin amacı aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 43 Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 44 Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Soru: 47 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 48 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 49 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 50 Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme­görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?