UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

9 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Soru: 2 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru: 4 • Sıkıntı veya nefes darlığı •Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru: 5 Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru: 8 Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru: 9 Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Soru: 10 Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 13 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 14 Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?
Soru: 15 Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

	Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
Soru: 16 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
Soru: 17 Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
Soru: 18 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
Soru: 19 I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Soru: 20 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
Soru: 22 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Soru: 24 Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
Soru: 25 Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Soru: 26 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Soru: 29 Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 31 Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
Soru: 32 Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli
Soru: 33 Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 34 Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 35 Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Soru: 36 Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indir­mek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
Soru: 38 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Soru: 40 I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi motorda ya­pılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
Soru: 42 Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
Soru: 43 Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 44 Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 45 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
Soru: 46 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 48 Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir? 
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?  
Soru: 50 Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme­görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?