UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

9 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
Soru: 2 Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? 

	Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? 
Soru: 3 Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru: 4 Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 6 Delici karın yaralanması olan bir kazazede­ye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yanlıştır?
Soru: 7 Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Soru: 8 Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Soru: 9 Rentek manevrası;   I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 10 Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 11 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 12 Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 14 I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 15 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 16 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 17 Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 18 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Soru: 20 I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
Soru: 21 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Soru: 22 Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 23 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 24 Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru: 25 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 26 Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
Soru: 27 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

	Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Soru: 29 Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 31 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 33 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
Soru: 36 Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 37 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı­yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 38 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 39 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
Soru: 42 Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Soru: 43   I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Soru: 44 Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakala­rın neresinde olmalıdır?
Soru: 45 Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Soru: 46 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Soru: 48 I. Dikkatin dağılmasıII. Kural ihlallerinin artmasıIII. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Soru: 49 Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
Soru: 50 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?