UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

9 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru: 3 Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Soru: 4 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Soru: 6 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 7 İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
Soru: 9 İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
Soru: 13 Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 14 Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 15 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Soru: 16 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
Soru: 17 Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Soru: 18 Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?
Soru: 20   I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 21   Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?  
Soru: 22 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 23 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 25 I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Soru: 26 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru: 27 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”   Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Soru: 28 İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Soru: 29 Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Soru: 30 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

	Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 31 Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 32 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Soru: 33 Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
Soru: 34 Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Soru: 35 Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yap­makla yükümlüdür?
Soru: 36 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 37 Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 39   I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?
Soru: 41 Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru: 42 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı­yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 43 Benzinli motorlarda emme zamanında silin­dirlere hangisi alınır?
Soru: 44 Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Soru: 45 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 46 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 47 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 48 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 49 I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Soru: 50 Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, di- ğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?