UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

7 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 3 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardım­cıda mutlaka bulunmalıdır?
Soru: 4 " Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?
Soru: 6 Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buhar­lanıp buharlanmadığına bakılması "Bak- Dinle-Hisset "yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
Soru: 7 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 8 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 9 Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Soru: 10 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru: 11 Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan do­laşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
Soru: 13 Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
Soru: 14 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
Soru: 15 Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 16 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 17 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

	Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 18 Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
Soru: 19 Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
Soru: 20 Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
Soru: 21 Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 22 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 23   I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
Soru: 24 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Soru: 25 Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 26 Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
Soru: 28 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 29 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 30 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 31 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 32 Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangi­sinin motorlu taşıt sürücü adayında bu­lunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Soru: 33 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
Soru: 35 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru: 36 Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
Soru: 37 I- Jant kapağı çıkartılır. II- Kriko ile araç kaldırılır. III- Bijon somunları sökülür. IV- Bijon somunları gevşetilir. V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme­sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Soru: 38 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Soru: 40 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 41 Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
Soru: 42 İPTAL EDİLMİŞ SORUDUR
Soru: 43 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru: 45 Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Soru: 47 Trafik kazası geçiren kişiler:I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolo- jik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 48 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 49 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?