UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

7 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
Soru: 2 Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Soru: 3 Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru: 4   İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
Soru: 5 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 6 Delici karın yaralanması olan bir kazazede­nin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Soru: 7 Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajın­da göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 8 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 9 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 10 İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 11 Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Soru: 13 Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 14 Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Soru: 15 Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
Soru: 16 Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 17 Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 18 I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
Soru: 19 Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Soru: 20 I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 21 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Soru: 22 I-Araç lastiği seçimi II-Çevre ve iklim koşulları III-Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Soru: 23 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Soru: 24 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 25   I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
Soru: 26 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Soru: 27 Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Soru: 28   I. Motosiklet II. Elektrikli bisiklet III. Lastik tekerlekli traktör IV. Üç tekerlekli yük motosikleti Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
Soru: 29 Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 30   Gereksiz yere korna çalınması Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi   Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 
Soru: 31 Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Soru: 32 Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir? I- Geçiş kurallarına uyduğu II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu

II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı

III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
Soru: 34 Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Soru: 35 Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Soru: 36 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Soru: 37 Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden han­gisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Soru: 38 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen gen­leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi­nin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 39 Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?
Soru: 41 Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi motorun so­ğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Soru: 44 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 45 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Soru: 46 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?  
Soru: 48 Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Soru: 49 I. Dikkatin dağılmasıII. Kural ihlallerinin artmasıIII. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?