UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

6 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru: 2 Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Soru: 3 Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
Soru: 4 Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 6 Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeyeaşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
Soru: 7 Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir­mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Soru: 8 Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Soru: 9 Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 10 İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Soru: 11 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Soru: 13 Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Soru: 14 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Soru: 15 Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
Soru: 17 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 18 Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 19 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 20 Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
Soru: 21 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 22 Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 23 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Soru: 24 Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
Soru: 25 Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Soru: 26 Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
Soru: 28 Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru: 29 İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Soru: 30 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 31 Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 33 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
Soru: 35 Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
Soru: 36 Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?
Soru: 37 Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
Soru: 38 Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 39 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 40 Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 41 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 42 Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Soru: 43 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 44 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisi yapılır?
Soru: 45 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?  
Soru: 48 Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 49 Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?