UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

6 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1   Geçici hafıza kaybı Burundan kan gelmesi Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Soru: 2 Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?
Soru: 3 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı­daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Soru: 6 Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

	Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?
Soru: 7 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?
Soru: 8   I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 9 İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Soru: 10 Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 11 Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru: 14 Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
Soru: 16 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 19 Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
Soru: 20 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 21 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 22 Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 23 İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Soru: 24 Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
Soru: 25 Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş

II- Sola dönüş

III- Aynı yönde ilerleme
Soru: 26 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

	Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 27 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 28 Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 29 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 30 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 31 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 32 I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Soru: 33 Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Soru: 34 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?
Soru: 35 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 36 Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Soru: 38 Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Soru: 39 I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru: 40   I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Soru: 41 Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Soru: 42 Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
Soru: 44 Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Soru: 45 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 46 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Yüzün kızarması Kaşların çatılması Yumrukların sıkılması Kontrollü davranılması
Soru: 48 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?  
Soru: 49 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 50 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?