UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

5 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 3 Uzun süreli kanamalardaki turnike uygu­lamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
Soru: 4 Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 6 Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 8 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 10 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru: 11 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edil­mezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 12   I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 13 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 14 E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?
Soru: 15 Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

	Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
Soru: 16 Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Soru: 17 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 18 Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli
Soru: 19 Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Soru: 20 Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 21 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 22 Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yanlıştır?
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yanlıştır?
Soru: 23 Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 25 Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

	Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 26 I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
Soru: 27 Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.   Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 
Soru: 28 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 29 Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
Soru: 30 Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
Soru: 31 Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 32 Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru: 33 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
Soru: 34 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?
Soru: 35 Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru: 36 Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
Soru: 37 Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
Soru: 38 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, mar­şa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Soru: 39 “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.” Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
Soru: 40 Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Soru: 41 Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
Soru: 43 Sinyal verildiğinde, gösterge panelinde­ki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 44 Motorda yağlama sisteminin amacı aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 46 Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?  
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 48 Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
Soru: 49 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?