UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

5 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru: 4 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru: 5 Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

	Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?
Soru: 6 - Yangın tehlikesi - Patlama durumu - Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
Soru: 7 Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Soru: 8 Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Soru: 9 Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 11 Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Soru: 12 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Soru: 13 Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
Soru: 14 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

	Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 15 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru: 16 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Soru: 17 Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?
Soru: 19 Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Soru: 20 Motor durdurulur. Araç el freni ile tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
Soru: 21 Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangi­sinin motorlu taşıt sürücü adayında bu­lunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Soru: 22 Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Soru: 23 Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I- Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II- 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

 

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-   Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II-  1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru: 24 Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 25 I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme   Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Soru: 26 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 27 Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
Soru: 29 Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
Soru: 30 Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 31 Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
Soru: 32 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 33 I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 35 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 36 Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 37 Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 38 Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
Soru: 41 Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Soru: 44 Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?
Soru: 46 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 47 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 48 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 49 Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, di- ğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?