UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

4 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I. Spor ve iş kazaları II. Yüksek bir yerden düşme III. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
Soru: 2 İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Soru: 3 İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
Soru: 4 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru: 5 Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Soru: 6 1- Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.    2 - Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Soru: 7 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 8 Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
Soru: 9 Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 11 İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Soru: 12 Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 14 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 15 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 16 Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 
Soru: 17 Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 18 Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 19 Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 20 Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 21 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Soru: 23 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 25 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 26 Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
Soru: 27 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 28   I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Soru: 29 Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 30 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 31 Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
Soru: 32 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 33 Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Soru: 34 Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
Soru: 35 Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 36 Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine se­bep olur?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 39 Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
Soru: 40 Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
Soru: 41 I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdaki­lerden hangileri dikkate alınmalıdır?
Soru: 42 Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Soru: 43 Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 44 Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 46 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?  
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 48 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 49 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 50 Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?