UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

31 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 3 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 4 Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir   Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

	Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir

	 

	Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Soru: 6 Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.   Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Soru: 8   İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
Soru: 9 Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 10 Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 11 Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç­tan nasıl çıkarılmalıdır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­nın nedenlerinden biri değildir?
Soru: 13 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru: 14 Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Soru: 15 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?
Soru: 16 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 17 Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
Soru: 18 Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Soru: 19 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
Soru: 21 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 22 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 23 Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
Soru: 24 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 25 Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Soru: 26 Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Soru: 27 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Soru: 28 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 29 Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 30 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 31 Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 32 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru: 34 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 35 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol­da gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
Soru: 36 Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Soru: 37 Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yan­ması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yan­ması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Soru: 38 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

	Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 39 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken iş­lemlerden biri değildir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Soru: 42 Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru: 47 “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 48 Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 49 Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 50 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?