UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

31 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I- İyileşmeyi kolaylaştırmak II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardı­mın amaçlarındandır?
Soru: 2 Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
Soru: 3 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Soru: 4 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?
Soru: 5 Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
Soru: 6 Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ................. değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Soru: 7 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru: 8 Rentek manevrası;   I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 9 Delici karın yaralanması olan bir kazazede­nin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 11 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru: 13 Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur? I- Motosiklet yolcuları II- Motosiklet sürücüleri III- Motorlu bisiklet yolcuları IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur?  

 

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
Soru: 14 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

	Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 15 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Soru: 16 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 17 Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Soru: 18 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 19 Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
Soru: 21 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 22 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 23 Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 24 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 25 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 26 Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
Soru: 27 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 28 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 29 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 30 Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 31 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 32 " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 33 Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş

II- Sola dönüş

III- Aynı yönde ilerleme
Soru: 34 Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 35 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Soru: 37   I. Yüksek devirde araç kullanılması II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
Soru: 38 I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru: 39 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

	Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
Soru: 41 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
Soru: 45 Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme­görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 48 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
Soru: 49 Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?