UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

30 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
Soru: 3 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Soru: 4 Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Soru: 5 I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 8 Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
Soru: 10 Uzun süreli kanamalardaki turnike uygu­lamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
Soru: 11 Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buhar­lanıp buharlanmadığına bakılması "Bak- Dinle-Hisset "yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Soru: 13 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 14 Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
Soru: 16 Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
Soru: 17 I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?  
Soru: 19 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
Soru: 20 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Soru: 21 Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 22 Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 23 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
Soru: 24 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Soru: 25 Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Soru: 26 Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 27 Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
Soru: 28 Araçların emniyetle seyrine devam edebil­mesi için vites küçültmeyi gerektiren uzun­luk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Soru: 29 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Soru: 30 Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 31 Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
Soru: 32 Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Soru: 33 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 34 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Soru: 35 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 36 Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Soru: 37 Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
Soru: 38 Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Soru: 39 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40 • Lastik hava basınçlarının düşük olması • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarla­rın ihmal edilmesi • Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Soru: 41 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 42 Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
Soru: 43 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

	Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 44 Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 45 Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
Soru: 46 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 47 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 50 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?