UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

28 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajın­da göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 2 Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 3 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru: 6 I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Soru: 7 Rentek manevrası;   I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda, II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 8 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşanhavalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
Soru: 11 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 12 Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

	Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?
Soru: 13 Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Soru: 14 Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?
Soru: 15 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
Soru: 16 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?
Soru: 18 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 19 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru: 20 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Soru: 21 Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru: 23 Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 24 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 25 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar­şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 26 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 27 Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Soru: 30 Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
Soru: 32   Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
Soru: 33 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
Soru: 35 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze­yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
Soru: 38 Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri ma­nevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi ama­cıyla yanar?
Soru: 40 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 41 Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
Soru: 42 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Soru: 45 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Soru: 46 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Yüzün kızarması Kaşların çatılması Yumrukların sıkılması Kontrollü davranılması
Soru: 48 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 49 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, di- ğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?