UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

28 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 2 Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Soru: 3 Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 5 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 7 Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 8 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
Soru: 10 Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
Soru: 11 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 12 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 13 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 14 Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 15 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 16 I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Soru: 18 Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 19 Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
Soru: 20 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılı­ğında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuz­dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
Soru: 22 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Soru: 24 Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli
Soru: 25 Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 26 Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
Soru: 27 " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 28 Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 29 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 31 E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?
Soru: 32 Zorunlu mali sorumluluk sigortası hak­kında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 33 Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Soru: 34 I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
Soru: 35 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Soru: 36 Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru: 37 Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
Soru: 39 Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Soru: 41 Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Soru: 43 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Soru: 44 İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Soru: 45 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru: 48 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?  
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?