UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

27 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­ zedeye yapılacak ilk yardım uygulamala-rındandır?
Soru: 3 Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklin­deki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 5 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 6 Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Soru: 7 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 8 Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Yularıda açıklanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Soru: 11 Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Soru: 12 Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 13 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?
Soru: 15 Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
Soru: 17 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 19 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 20 Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangi­sinin motorlu taşıt sürücü adayında bu­lunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Soru: 21 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 22 Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 23 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 24 Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Soru: 25 Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 27 Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken; I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru: 28 -Park probleminin artması -Çevrenin bozulması ve kirlilik -Yakıt tüketiminin artması ve israf -Aracın yıpranması ve ömrünün azalması -Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Soru: 30 Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
Soru: 31 Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

	Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 32 Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Soru: 33 Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

	Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 34 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 35 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 36 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 37 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 38 Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 39 I- Jant kapağı çıkartılır. II- Kriko ile araç kaldırılır. III- Bijon somunları sökülür. IV- Bijon somunları gevşetilir. V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme­sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
Soru: 41 Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ sevi­yesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
Soru: 43 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Soru: 44 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 46 Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?  
Soru: 47 “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 48 Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 49 Trafik kazası geçiren kişiler:I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolo- jik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 50 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?