UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

27 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Soru: 2 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 3 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 5 1- Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.    2 - Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Soru: 6 Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 7 Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 8 Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Soru: 9 Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 10 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11 İlk yardım uygulaması olarak kazazede­nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırıl­ması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 12 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Soru: 13 Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
Soru: 14 Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
Soru: 15 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 16 Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 18 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 19 Sürücülerin aşağıda verilen davranışla­rından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
Soru: 20 Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
Soru: 21 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 22 Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?
Soru: 23 Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
Soru: 24 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Soru: 25 Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 26 Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
Soru: 27 İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Soru: 28 Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Soru: 29 Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
Soru: 31 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 32 Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 33 Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 34 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 35 I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
Soru: 38 Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
Soru: 39 Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
Soru: 40 Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
Soru: 41 Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
Soru: 43 İPTAL EDİLMİŞ SORUDUR
Soru: 44 Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Soru: 45 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?  
Soru: 47 Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
Soru: 48 I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Soru: 49 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Soru: 50 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?