UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

26 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 2 Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Soru: 3 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masındaki kanın özelliklerindendir?
Soru: 8 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygu­lamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Soru: 9 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
Soru: 10 • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi •Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 12 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 14 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Soru: 15 Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Soru: 16 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Soru: 17 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

	Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 18 Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 19 Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 20 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru: 21 Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hızın azaltılması 2- Dönüş işaretinin verilmesi 3- Dar bir kavisle dönülmesi 4- Sağ şeride girilmesi
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması

2- Dönüş işaretinin verilmesi

3- Dar bir kavisle dönülmesi

4- Sağ şeride girilmesi
Soru: 22 I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Soru: 23 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

	Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 24 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 25 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 26 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Soru: 27 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 28 I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Soru: 29 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 30 Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru: 31 Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 32 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 33 Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

	Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru: 34 Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
Soru: 35 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 36 Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 37 Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt ko­kusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 38 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Soru: 41 Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
Soru: 42 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
Soru: 44 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 45 Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 46 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Soru: 47 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 48 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 50 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?