UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

26 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 2 Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru: 3 I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 4 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeyleri­nin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
Soru: 8 Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç­tan nasıl çıkarılmalıdır?
Soru: 9 I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı­dakilerden hangileri yapılmalıdır?
Soru: 10 Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
Soru: 11 Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önce­likli amaçlarındandır?
Soru: 13 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 14 Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Soru: 15 Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 16 Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 17 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
Soru: 18 Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 19 Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

	Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Soru: 20 Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
Soru: 21 Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 22 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 23 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 24 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Soru: 25 Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 26 Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 27 Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 28 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 29   I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 30 Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru: 31 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Soru: 32 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 33 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 34 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Soru: 35 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
Soru: 39 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
Soru: 41 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 42 Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Soru: 43 Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Soru: 44 Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 45 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 46 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?  
Soru: 47 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Soru: 48 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Soru: 49 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 50 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?