UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

25 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Soru: 2 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?
Soru: 3 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Soru: 4 Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Soru: 6 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 7 Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir­mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Soru: 8 Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 
Soru: 11 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Soru: 12 Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 13 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 14 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 16 Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun ka­panacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 19 Geceleyin öndeki aracı yakından takip eder­ken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Soru: 20 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 21 Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
Soru: 22 Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 
Soru: 23 Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 24 Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 25 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 26 Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bu­lunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
Soru: 27 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 28 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 29 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Soru: 30 I-Araç lastiği seçimi II-Çevre ve iklim koşulları III-Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Soru: 31 Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

	Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru: 32 Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 33 Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hızın azaltılması 2- Dönüş işaretinin verilmesi 3- Dar bir kavisle dönülmesi 4- Sağ şeride girilmesi
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması

2- Dönüş işaretinin verilmesi

3- Dar bir kavisle dönülmesi

4- Sağ şeride girilmesi
Soru: 34 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Soru: 35 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Soru: 37 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanla­rın oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanla­rın oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Soru: 39 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Soru: 40 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 41 Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indir­mek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
Soru: 44 Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastikle­rin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
Soru: 45 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 47 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 48 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Soru: 50 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?