UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

24 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru: 2 I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Soru: 3 I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı­dakilerden hangileri yapılmalıdır?
Soru: 4   I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru: 5 Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
Soru: 6 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Soru: 9 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 10 Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Soru: 11 Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
Soru: 13 Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 14 Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 15 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 16 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 17 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 18 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Soru: 19 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 20 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Soru: 21 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Soru: 22 Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
Soru: 25 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru: 26 Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Soru: 27 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır? I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Soru: 29 İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru: 31 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 32 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Soru: 33 Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Soru: 34 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 35 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 36 Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Soru: 37 “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.” Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
Soru: 38 Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 39 Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
Soru: 41 Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 42 Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Soru: 44 Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
Soru: 45 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 46 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 47 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Soru: 49 Trafik kazası geçiren kişiler:I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolo- jik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 50 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?