UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

23 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Soru: 2 Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
Soru: 3 İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 4 Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
Soru: 5 Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
Soru: 6 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygu­lamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Soru: 7 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 9 Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
Soru: 10 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 11 Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı; I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor, II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor, III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
Soru: 12 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı­daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 13 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
Soru: 14 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?
Soru: 15 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru: 17 Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Soru: 18 Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 19 Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 20 I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru: 21 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 22 Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Soru: 23 Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Soru: 24 Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Soru: 25 Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

	Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 26 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Soru: 27 Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
Soru: 28 Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 29 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 31 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru: 32 Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Soru: 33 Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I- Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II- 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

 

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-   Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II-  1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru: 34 Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki ara­cı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki ara­cı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
Soru: 35 Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
Soru: 36 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 37 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 38 Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
Soru: 39 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
Soru: 40 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri ma­nevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi ama­cıyla yanar?
Soru: 42 Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
Soru: 43 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen gen­leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi­nin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 44 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

	Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Soru: 47 Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
Soru: 48 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 49 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 50 “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?