UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

22 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Soru: 3 Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Soru: 4 " Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 5 "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklin­deki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Soru: 11 Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Soru: 12 Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı; I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor, II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor, III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
Soru: 13 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Soru: 14 Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Soru: 15 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 16 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 17 Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
Soru: 18 Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
Soru: 19 Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Soru: 20 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 21 Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
Soru: 22 Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Soru: 23 Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Soru: 25 Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
Soru: 26 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 28 I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme   Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 30 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 31 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 32 I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 33 Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Soru: 34 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 35 Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 36   Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Soru: 37 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisi yapılır?
Soru: 38 Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 39 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli ya­kıt kullanılmasının bir sonucudur?
Soru: 41 Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 43 Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 44 Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 45 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 46 Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Soru: 47 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 48 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?  
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Yüzün kızarması Kaşların çatılması Yumrukların sıkılması Kontrollü davranılması
Soru: 50 Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?