UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

21 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
Soru: 2 Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
Soru: 3 İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Soru: 4 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 5 I - Solunum yolu açık tutulur. II- Solunum ve dolaşım desteklenir. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
Soru: 7 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
Soru: 8 Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
Soru: 9 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 12 İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Soru: 14 Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor. Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç
Soru: 15 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
Soru: 17 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Soru: 19 Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 20 Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
Soru: 21 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 22 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 23 I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
Soru: 24 Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
Soru: 25 Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
Soru: 26 • Kırmızı ışık yanması •Yolun trafiğe kapanması •Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
Soru: 27 Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 28 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 29 Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Soru: 31 I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
Soru: 32 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Soru: 33 Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Soru: 34 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 35 I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 36 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Soru: 37 Akünün bakımında aşağıdakilerden hangi­sine dikkat edilir?
Soru: 38 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru: 40 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Soru: 41 Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
Soru: 42 Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 
Soru: 44 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Soru: 45 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Soru: 46 Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Soru: 47 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 48 Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücü- nün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 49 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 I. Kural ihlallerineII. Tehlikeli davranışlaraIII. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeyeTrafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?