UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

21 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Soru: 2 Kendiliğinden meydana gelen burun kana­masında, kazazedeye aşağıdaki pozisyon­lardan hangisi verilmelidir?
Soru: 3 Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Soru: 4 Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru: 5 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Soru: 6 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
Soru: 7 Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ................. değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Soru: 8 Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
Soru: 9   I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.   Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
Soru: 10 Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza-zedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.   Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? 
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 12 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru: 13 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 14 I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
Soru: 15 Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

	Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Soru: 16 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Soru: 17 Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
Soru: 18 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru: 19 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 20 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 21 Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhaları­na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 22 I-İtfaiye araçları II-Organ ve doku nakil araçları III-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar IV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 23 Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru: 25 Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 26 Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 27 Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
Soru: 28 Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 29 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 30 I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 31 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Soru: 32 Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
Soru: 34 I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 35 Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 36 Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiş­tirilmesi önerilir?
Soru: 37 Sinyal verildiğinde, gösterge panelinde­ki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 38 Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?
Soru: 40 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen gen­leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi­nin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 42 Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
Soru: 43 Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığın­da durma veya mecburi park etme duru­munda kullanılır?
Soru: 45 “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 46 Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Soru: 50 Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?