UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

21 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru: 2 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Soru: 3 Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 5 İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 6 Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Soru: 7 Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 8 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Soru: 12 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?
Soru: 13 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
Soru: 14 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
Soru: 16 Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
Soru: 17 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 18 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 19 Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
Soru: 21 Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 22 E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?
Soru: 23 I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru: 24   Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
Soru: 25 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru: 26 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol­da gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Soru: 29 Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Soru: 30 Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 31 " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 32 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

	Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Soru: 33 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 34 Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 36 Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 37 Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Soru: 39 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 40 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 41 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlen­mesini sağlar?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken iş­lemlerden biri değildir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?
Soru: 45 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 47 I. Dikkatin dağılmasıII. Kural ihlallerinin artmasıIII. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Soru: 48 Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 49 Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?