UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

21 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Soru: 2 Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Soru: 4 Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 5 Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 6 Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Soru: 7 Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru: 8 El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
Soru: 9 Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Soru: 10 Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 12 • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru: 13 Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
Soru: 14 Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Soru: 15 -Park probleminin artması -Çevrenin bozulması ve kirlilik -Yakıt tüketiminin artması ve israf -Aracın yıpranması ve ömrünün azalması -Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Soru: 16 Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 17 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 18 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 20 Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Soru: 21 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Soru: 22 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 23 Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 25 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 26 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 30 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 31 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 32 Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
Soru: 33 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 34 Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Soru: 35 Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 36 Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 37 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen gen­leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi­nin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 38 Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 39 Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?
Soru: 40 Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
Soru: 41 Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Soru: 43 Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
Soru: 44   I. Akü şarjının azalması II. Fren balatalarının azalması III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?
Soru: 45 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 46 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 47 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Soru: 48 I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Soru: 49 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 50 Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?