UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

20 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
Soru: 3 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 4 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Soru: 6 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7 Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Soru: 8 Baş, boyun ve gövde ekseninin korunma­sına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Soru: 9 Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
Soru: 11 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardım­cıda mutlaka bulunmalıdır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
Soru: 13 Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
Soru: 14   I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
Soru: 15 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru: 16 Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 17 I-Araç lastiği seçimi II-Çevre ve iklim koşulları III-Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Soru: 18 Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 19 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 20 Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Soru: 21 Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
Soru: 22 Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 24 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 25 Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Soru: 27 I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme   Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Soru: 28 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
Soru: 30 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Soru: 32 Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

	Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
Soru: 34 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 
Soru: 36 Akünün bakımında aşağıdakilerden hangi­sine dikkat edilir?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Soru: 38 Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
Soru: 39 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 40 Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?
Soru: 41 I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Soru: 42 Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
Soru: 43 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Soru: 44 Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 45 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 46 Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir? 
Soru: 47 I. Dikkatin dağılmasıII. Kural ihlallerinin artmasıIII. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Soru: 48 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?