UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

20 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
Soru: 2 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 5 I - Solunum yolu açık tutulur. II- Solunum ve dolaşım desteklenir. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 7 Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru: 9 Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Soru: 11 Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
Soru: 12 Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Resimde soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Soru: 14 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
Soru: 16 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 17 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 19 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 20 Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
Soru: 21 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır? I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Soru: 25 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 26 Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Soru: 27 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

	Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
Soru: 29 Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
Soru: 30 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 31 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 32 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 33 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 34 Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 35 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 36 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 37 Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 38 Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 39 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı­yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 40 Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden han­gisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 43 Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Soru: 44 Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 46 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 47 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 48 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Soru: 49 Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
Soru: 50 Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?