UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

20 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 2 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Soru: 3 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
Soru: 5 Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 8 Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Soru: 9 Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Soru: 10 Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Soru: 12 Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 13 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 14 Belirlenmiş yangın muslukların her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
Soru: 15 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Soru: 16 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 17 Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
Soru: 18 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 19 Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Soru: 21 Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
Soru: 23 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 25 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Soru: 26 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
Soru: 28 Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
Soru: 29 Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Soru: 30 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 31 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 32 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 33 Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 34 Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 35 B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Soru: 36 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Soru: 37 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Soru: 38 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 39 Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 40 Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Soru: 42 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 43 Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
Soru: 44 Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
Soru: 45 Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir? 
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 48 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 49 I. Dikkatin dağılmasıII. Kural ihlallerinin artmasıIII. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Soru: 50 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?