UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden biri değildir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 4 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
Soru: 7 1- Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. 2- Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. 3- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Soru: 8 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
Soru: 9 I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 10 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Soru: 12 Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza-zedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.   Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? 
Soru: 13 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru: 15 I-İtfaiye araçları II-Organ ve doku nakil araçları III-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar IV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 16 Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

	Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Soru: 17 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

	Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
Soru: 18 Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 19 I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
Soru: 20 I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
Soru: 21 Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru: 22   I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Soru: 23 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?
Soru: 25 Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 26 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 28 I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru: 29 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru: 30 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 31 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 32 Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?
Soru: 33 Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
Soru: 34 Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
Soru: 35 Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir.
Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
Soru: 36 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 37 Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Soru: 38 İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Soru: 39 Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Soru: 41 Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
Soru: 42 Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Soru: 43   I. Akü şarjının azalması II. Fren balatalarının azalması III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?
Soru: 44 İPTAL EDİLMİŞ SORUDUR
Soru: 45 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 46 I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Soru: 47 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 48 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?