UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

19 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?
Soru: 2 Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Soru: 4 Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru: 6 İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 7 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
Soru: 9 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
Soru: 10 Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
Soru: 11 Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 12 Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?
Soru: 15 Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
Soru: 16 İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Soru: 17 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 18 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 19 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 20 Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa   Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 21 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Soru: 24 Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
Soru: 25 Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Soru: 26 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 27 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru: 28 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 29 Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru: 30 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 31 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
Soru: 33 I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
Soru: 34 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 35 I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
Soru: 36 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Soru: 37 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen gen­leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi­nin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 38 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

	Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 39 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 40 Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 43 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
Soru: 44 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Soru: 45 I. Kural ihlallerineII. Tehlikeli davranışlaraIII. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeyeTrafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 48 - Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
Soru: 49 Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?  
Soru: 50 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?