UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

19 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Soru: 3 Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 6 Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
Soru: 7 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Soru: 10 I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 11 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru: 12 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 13 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 14 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 15 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Soru: 16 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 17   Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
Soru: 19 Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 20 Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Soru: 21 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 22 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 23 Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
Soru: 24 I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır. II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 25 Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
Soru: 27 I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yer­de oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Soru: 28 Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

	Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 30 Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

	Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru: 32 I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Soru: 33 Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

	Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Soru: 34 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 35 Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

	Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
Soru: 37 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 38 I- Aracın farları II- Motor yağ seviyesi III- Cam silecek lastikleri Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru: 40 Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
Soru: 41 Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

	Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

	Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
Soru: 42 Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Soru: 43 Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 44 Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Soru: 45 “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 46 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
Soru: 47 Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 48 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 49 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 50 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?