UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

18 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Soru: 2 Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
Soru: 3 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Soru: 4 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 5 Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Soru: 7 Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 8   Uzun süreli bilinç kaybıdır. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?   
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?
Soru: 10 Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 12 Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 14 Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 15 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru: 16 Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?
Soru: 17 Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Soru: 18 Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
Soru: 19 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 20 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Soru: 21 Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

	Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru: 22 • Kırmızı ışık yanması •Yolun trafiğe kapanması •Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
Soru: 23 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
Soru: 24 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 25 Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Soru: 26 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 28 Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
Soru: 29 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 30 Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
Soru: 31 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 32 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 33 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Soru: 34 Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 35 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

	Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Soru: 36 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
Soru: 37 Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
Soru: 38 Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 39 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 40 Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 41 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
Soru: 45 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 46 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 47 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 48 Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Soru: 49 I. Kural ihlallerineII. Tehlikeli davranışlaraIII. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeyeTrafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Soru: 50 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?