UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

18 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Soru: 2 Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir   Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

	Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir

	 

	Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?
Soru: 3 Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 4 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
Soru: 5 - Bir el alına yerleştirilir. - Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. - Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru: 6 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?
Soru: 7 • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru: 8 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 9 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Soru: 12 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Soru: 13 Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
Soru: 15 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Soru: 16 Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru: 18 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
Soru: 19 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Soru: 20 Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
Soru: 22 I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir. II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?
Soru: 23 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru: 24 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Soru: 25 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 26 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 27 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

	Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?
Soru: 28 Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I- Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II- 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

 

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-   Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II-  1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru: 29 Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa   Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
Soru: 31 Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı­sız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 33 Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
Soru: 34 Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 35 Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?
Soru: 36 Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Soru: 37 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Soru: 38 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

	Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 39 Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ sevi­yesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
Soru: 40 Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
Soru: 41 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 43 Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 44 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 46 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 47 Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
Soru: 48 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 49 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 50 Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?