UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

17 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeyleri­nin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
Soru: 2 İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
Soru: 3 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 5 Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buhar­lanıp buharlanmadığına bakılması "Bak- Dinle-Hisset "yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
Soru: 6 Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Soru: 7 Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 " Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 11 I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
Soru: 12 Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?
Soru: 14 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru: 15 I-Araç lastiği seçimi II-Çevre ve iklim koşulları III-Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Soru: 16 Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 17 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 19 Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 20 Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru: 21 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 22   I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru: 24 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
Soru: 25 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 26 Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 27 Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 29 Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
Soru: 30 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru: 31 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 32 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Soru: 33 Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 34 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 35 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 36 Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli ya­kıt kullanılmasının bir sonucudur?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
Soru: 42 Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Soru: 43 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 44 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 45 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 46 Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 47 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 48 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 49 Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Soru: 50 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?