UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

16 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 1- Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. 2- Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. 3- Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Soru: 2 Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Soru: 3 Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıy­la hissedilmesine ne denir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 5 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Soru: 6 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
Soru: 9 Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 10 • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi •Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?
Soru: 11 Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
Soru: 12 İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Soru: 13 I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
Soru: 15 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 16 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Soru: 17 Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.   Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

	Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

	 

	Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
Soru: 18 Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Soru: 20 Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 21 Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 22 Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 23 Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru: 25 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 26 Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 27 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 28 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 29 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 30 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

	Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 31 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Soru: 32 Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Soru: 33 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 34 I.Kesik yol çizgisi II.Devamlı yol çizgisi III.Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
Soru: 35 Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
Soru: 36 • Lastik hava basınçlarının düşük olması • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarla­rın ihmal edilmesi • Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Soru: 37 Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru: 38 Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
Soru: 41 Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ sevi­yesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?
Soru: 43 Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
Soru: 45 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Trafik kazası geçiren kişiler:I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolo- jik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 48 Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
Soru: 49 Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?