UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

15 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Soru: 2 Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ................. değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Soru: 3 Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kaza-zedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.   Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? 
Soru: 4 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
Soru: 7 I - Solunum yolu açık tutulur. II- Solunum ve dolaşım desteklenir. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Soru: 9 I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 11 I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile­rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerin­den biri değildir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?(1. Grupta Olmayan Soru)
Soru: 14 E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 17 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 18 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?
Soru: 19 Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
Soru: 21 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 22 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 23 Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Soru: 24 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 25 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 26 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 28 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
Soru: 29 Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Soru: 30 Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir? Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
Soru: 32 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Soru: 34 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıda­kilerden hangisine katkı sağlar?
Soru: 35 Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi motorun so­ğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Soru: 37 Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Soru: 38 • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş • Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?
Soru: 39 Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 40 Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
Soru: 41 Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
Soru: 43 Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Soru: 44 Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiş­tirilmesi önerilir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 46 I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Soru: 47 Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Soru: 48 Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
Soru: 49 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 50 “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?