UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

14 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?
Soru: 3 Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
Soru: 4 Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir­mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Soru: 5 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Soru: 6 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Soru: 7 Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
Soru: 8 Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9   I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 10 Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Soru: 11 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 12 Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 13 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
Soru: 15 I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 16 Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
Soru: 17 Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

	Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 19 Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Soru: 20 Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?
Soru: 22 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 23 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 24 Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

	Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 25 Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Soru: 26 Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Soru: 27 Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 28 İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 29 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 30 Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 31 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
Soru: 33 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 34 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 35 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Soru: 36 Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
Soru: 37 İPTAL EDİLMİŞ SORUDUR
Soru: 38 Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi las­tiklerine zincir takılması uygundur?
Soru: 39 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 
Soru: 40 Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
Soru: 41 Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
Soru: 42 Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 43 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 44 Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Soru: 45 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 46 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 48 I. Kural ihlallerineII. Tehlikeli davranışlaraIII. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeyeTrafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?
Soru: 50 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?