UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

14 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Soru: 3 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 4 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 5 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardım­cıda mutlaka bulunmalıdır?
Soru: 6 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 7 Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 8 Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 9 Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
Soru: 11 Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralan­malarında daha çok görülür?
Soru: 13 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 15 Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 16 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 17 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
Soru: 19 Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 20 Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 21 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 22 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyol­da otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
Soru: 24 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 25 Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Soru: 26 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 27 Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 28 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
Soru: 30 Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

	Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Soru: 31 Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 32 Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Soru: 33 I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 35 Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
Soru: 36 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 37 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 38 Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden han­gisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Soru: 39 Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
Soru: 40 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 41 Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yön­lendirme imkânı veren sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 42   Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Soru: 43 Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Soru: 44 I- Koltuğun ayarlanması II- Aynaların ayarlanması III- Baş desteğinin ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardandır?
Soru: 45 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 47 Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Soru: 48 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Soru: 49 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Soru: 50 Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?