UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

13 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru: 2 Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Soru: 3   I. Deri bütünlüğü bozulmuştur. II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
Soru: 5 I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 7 Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
Soru: 8 Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Soru: 12 Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Soru: 13 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru: 14 Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
Soru: 15 Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Soru: 16 Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.   Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 
Soru: 17 Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
Soru: 18 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 19 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 20 Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
Soru: 22 Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanma­ya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
Soru: 23 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 24 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 25 Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Soru: 26 Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 27 Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir
Soru: 29 -Park probleminin artması -Çevrenin bozulması ve kirlilik -Yakıt tüketiminin artması ve israf -Aracın yıpranması ve ömrünün azalması -Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Soru: 30 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
Soru: 32 Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Soru: 34 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Soru: 35 Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 36 Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 37 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 38 Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Soru: 39 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, mar­şa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
Soru: 41 Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
Soru: 42 Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan "de­vir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi motorun so­ğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Soru: 45 Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kul- lanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değer- lendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte ya- şama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Soru: 46 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 47 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 48 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?
Soru: 50 I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?