UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

12 Ocak 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 2 Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 4 I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 6 Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 7 • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralan­malarında daha çok görülür?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
Soru: 9 I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisi­dir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Soru: 11 Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
Soru: 12 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 13 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 14 Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 15 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Soru: 16 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru: 17 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 18 Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
Soru: 20 Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
Soru: 21 Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerininaşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 23 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 24   Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?  
Soru: 25 Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Soru: 26 Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
Soru: 27 Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 28 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 29 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Soru: 30 Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 31 Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 32 I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 33 Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
Soru: 35 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 36 Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
Soru: 37 Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Soru: 38 Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Soru: 39 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Soru: 40 Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
Soru: 42 Motorda yağlama sisteminin amacı aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 43 Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Soru: 44 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
Soru: 45 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaş- ma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 46 Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, di- ğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 47 Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?  
Soru: 48 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Soru: 49 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?